Meditación guiada (Bilbao - BIZKAIA)

-
C/ General Concha 25, piso 4º, BILBAO 48010

Meditación guiada, con Idoia Del Río

Trobada - Meditació (GIRONA)

-
GIRONA

"Trobades sobre la meditació i pràctica del silenci / raja ioga"

Seminari (GIRONA)

-
GIRONA

"Veure’ns bé per dins i per fora"

Meditación guiada (Bilbao - BIZKAIA)

-
C/ General Concha 25, piso 4º, BILBAO 48010

Meditación guiada, con Idoia Del Río

Curs intensiu (GIRONA)

-
GIRONA

"Curs de Pensament Positiu i Meditació Raja Ioga" Tardor 2020

Curs intensiu (GIRONA)

-
GIRONA

"Curs de Pensament Positiu i Meditació Raja Ioga" Tardor 2020

Meditación guiada (Bilbao - BIZKAIA)

-
C/ General Concha 25, piso 4º, BILBAO 48010

Meditación guiada, con Idoia Del Río

Meditación guiada (Bilbao - BIZKAIA)

-
C/ General Concha 25, piso 4º, BILBAO 48010

Meditación guiada, con Idoia Del Río

Trobada - Meditació (GIRONA)

-
GIRONA

"Trobades sobre la meditació i pràctica del silenci / raja ioga"

Trobada - Meditació (GIRONA)

-
GIRONA

"Trobades sobre la meditació i pràctica del silenci / raja ioga"